HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a fitnessben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek. Továbbá előírja a fitness rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

 
Az Open Fitness jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a fitness recepcióján elérhető és áttekinthető. (illetve a honlapon). A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti.
 
A sportterületre, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet. Üzemeltető az Open Fitness sport szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait.
Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.
 
Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot melyben elfogadja a Házirendben foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is.
 
A vendég számára belépéskor átadott eszközöket (törülköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.
 
A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.
A bérletek névre szólnak, csak tulajdonosaik vehetik igénybe,ez alól a családtagok sem számítanak kivételnek.
 
A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.
 
A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít.
 
A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni.
 
A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel, ital valamint eszköz bevitele szigorúan tilos!
 
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett (kivételt képeznek a speciális edzőszőnyegen végezhető yoga, gerinc és meditációs edzéstípusok). Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
 
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.
 
A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyére történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.
 
Az egyes eszközök (pl. fekvő padok, step padok) alkalmazása során törölköző használata javasolt.
Az edzéshez használt eszközöket óra végén a teremben erre a célra kihelyezett fertőtlenítő szerrel fertőtleníteni kell!
 
A zuhanytérben papucs használata kötelező!
 
Távozás után a szekrényekben ne hagyjanak szemetet.
 
Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés).
 
TILOS:
Mások zavarása gyakorlat közben! A sportág nagy koncentrációs igényei és a koncentráció elvesztése balesetet eredményezhet!
 
A dohányzás és a (tömény) szeszes ital fogyasztása.

A  dolgozók sértegetése, fenyegetése a házirend betartatása közben, hiszen ez a munkaköri kötelességük.

 
Az olyan tevékenység, amely az Open Fitness szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért, valamint minden, erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó, másokat zavaró tevékenység.
 
Az Open Fitness egész területén drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetve állat bevitele.
 
Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése), hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 
Az Open Fitness területén kizárólag az üzemeltető engedélye alapján helyezhetők el:játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek, díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb. egyéb díszítőelemek (dekoráció, növényzet) reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.
 
A zavartalan működés érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága az Open Fitness egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére.
 
Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni.
 
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 
A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 
Az Open Fitness üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.
 
Valamint nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 
A talált tárgyakat minden vendég az Open Fitness recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
 
Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.
 
Az Open Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni.
 
Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság: (tűz esetén) 105
Rendőrség: (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó: (bármely esetben) 112
Ügyelet: +36 70 750 1899
E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
 
Az Open Fitness üzemeltetője fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein, zártkörű rendezvények bonyolítására, az általános vendégkör kizárásával.
A konditerem részlegen 14 éven aluli gyermekek nem tartózkodhatnak! A bemelegítés és a levezetés segíti a sportsérülések elkerülését!
 
 Az Open Fitness egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 
Az Open Fitness szolgáltatásait igénybe vevők automatikusan elfogadják, és értelmezik a házirend szabályait!
 
Jó edzést kíván az OPEN Fitness vezetősége